Nyere bobiler leveres med 2 års trygghetsgaranti fra AS Norsk Bilgaranti.
Se NorskBilgaranti for mer informasjon.

 

 

Her er vår 1 års trygghetsavtale:

 

 

Campingvogn:

1. Garantien gjelder ett år fra leveringsdato, forutsatt at campingvognen brukes normalt, og at nødvendig vedlikehold blir utført på campingvognen. Kjøperen må i tilfelle reklamasjon, snarest ta kontakt med selger, for avtale om eventuell utbedring av feil. Reparasjon av eventuelle feil som dekkes av garantien, skal utføres på selgers verksted. Avtale om å bruke annet verksted må være skriftlig avtalt med selger. Kjøperen står for reise og transport kostnader.

2. Garantien gjelder ikke skader som er oppstått på grunn av: ytre påvirkning, ulykker, brann, hærverk, overbelastning, misbruk, utleie eller vanskjøtsel. Garantien gjelder ikke for vannkraner og vannpumper, som er frostskadet. Garantien gjelder ikke for feil som oppstår på grunn av montering av ekstrautstyr, eller for feil som oppstår på grunn av arbeider utført av andre enn selger. (Selger kan gi fullmakt til andre).

3. Utført garantiarbeid medfører ikke at garantien forlenges.

4. Denne garanti begrenser ikke kjøpers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven.

Bobil:

1. Garantien gjelder ett år fra leveringsdato, forutsatt at campingbilen brukes normalt, og at nødvendig vedlikehold blir utført på campingbilens chassie/bil og på bodel. Service må utføres etter bil leverandørs anvisninger, er du i tvil, kontakt merkeforhandler for bilen. Bodelen må fuktkontrolleres en gang per år. Kjøperen må i tilfelle reklamasjon, snarest ta kontakt med selger, for avtale om eventuell utbedring av feil. Reparasjon av eventuelle feil som dekkes av garantien, skal utføres på selgers verksted. Avtale om å bruke annet verksted må være skriftlig avtalt med selger. Kjøperen står for reise og transport kostnader. Garanti på chassie/bil er begrenset oppad til 10000 kilometer kjøring.

2. Garantien gjelder ikke skader som er oppstått på grunn av: ytre påvirkning, ulykker, brann, hærverk, overbelastning, misbruk, utleie eller vanskjøtsel. Garantien gjelder ikke for vannkraner og vannpumper, som er frostskadet. Garantien gjelder ikke for feil som oppstår på grunn av montering av ekstrautstyr, eller for feil som oppstår på grunn av arbeider utført av andre enn selger. (Selger kan gi fullmakt til andre).

3. Utført garantiarbeid medfører ikke at garantien forlenges.

4. Denne garanti begrenser ikke kjøpers rettigheter etter kjøpsloven.